Оберіть мову:
UA RU EN
Наші контакти:
(093) 448-18-28 info@medtek.in.ua
Тромбоеластограф?
Вибір очевидний!

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПЛЕКС АРП-01М «МЕДНОРД»

Інструментальні методи дослідження системи РАСК грають важливу роль в арсеналі методів дослідження системи гемостазу зважаючи на їх надійності та достовірності, привертають особливу увагу клініцистів в зв’язку з винятковими можливостями оперативної оцінки функціонального стану і характеру взаємодії складових її ланок, простотою виконання досліджень та їх економічністю. Разом з тим переважна кількість методів, незважаючи на їх широке використання в клінічній практиці, відзначаються малою інформативністю і високою собівартістю.

Тромбоеластографія, котра вважається у клініцистів «золотим стандартом», незалежно від способу реєстрації, по суті визначає чотири показники: два хронометричних (r, k) і два структурних (МА, ФА), не забезпечує проведення динамічного контролю за функціональним станом судинно-тромбоцитарного, коагуляційного і фибринолитического ланок системи. Також необхідно відзначити, що для тромбоеластографії потрібні реактиви. Це не тільки сприяє подорожчанню самого дослідження, а й робить неможливим порівняння отриманих результатів між лікувальними установами, що використовують різні реактиви.

Компанія «Медтек» пропонує апаратно-програмний комплекс для клініко-діагностичних досліджень реологічних властивостей крові АРП-01М «Меднорд». Будучи приладом III покоління АРП-01М «Меднорд» включив всі побажання та рекомендації дослідників, більш 20 років працювавших на «попередниках». У розробці перебуває комплекс, заснований на методі низькочастотної контактної кондуктометрії і портативний прилад для індивідуального користування.

АРП-01М «Меднорд» — це перший і єдиний в даний час вітчизняний п’єзоелектричний тромбоеластограф, що дозволяє працювати з цільної кров’ю, призначений для оперативного дослідження згортання крові та контролю за лікуванням його порушень і володіє на порядок більшою інформативністю ніж всі світові аналоги.

Новизна пропонованого інструментального методу коагулометріческіх досліджень полягає в тому, що він дозволяє вивчати судинно-тромбоцитарний та коагуляційний компоненти гемокоагуляции в їх взаємозв’язку із фибринолизом із отриманням інтегративних даних про функціональний стан системи гемостазу в режимі реального часу.

Незаперечною перевагою, яка визнається всіма дослідниками, є можливість моніторинг
у стану згортання крові людини, як в умовах здоров’я, так і при хворобі, що дозволяє здійснювати коректну і контрольовану терапію дезагрегантами, антикоагулянтами і тромболітиками.

КОМПЛЕКС АРП-01М «МЕДНОРД» ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ:

 • дослідження реологічних характеристик крові, контролю та реєстрації самих незначних змін агрегатного стану крові або плазми в процесі їх згортання; ;
 • обчислення амплітудних і хронометричних констант, визначення інтенсивності процесів, що характеризують основні етапи гемокоагуляции і фібринолізу;
 • отримання в лабораторній практиці стандартних реологічних характеристик у вигляді графіків і таблиць показників, що характеризують основні етапи згортання крові.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ АРП-01М «МЕДНОРД»:

Комплекс активно застосовується в пологових будинках, перинатальних центрах, центральних районних та міських лікарнях, науково-дослідних інститутах, медичних академіях і диспансерах різного профілю.

Застосування комплексу не вимагає використання реактивів та матеріалів і це дуже важлива економічна перевага даного комплексу, так як оборот витратних матеріалів сьогодні в кілька разів перевищує оборот медичних виробів.

У більшості випадків комплекс повністю замінює проведення дорогих лабораторних коагуляційних тестів, а також дозволяє проводити дослідження із цільної кров’ю, цитратной кров’ю і плазмою в лабораторії, може працювати в операційній, в палаті біля ліжка хворого — POCT (Point-of-Care-Testing).

ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСУ АРП-01М «МЕДНОРД»:

 • низька вартість у порівнянні з конкурентами
 • відсутність витратних матеріалів
 • комплексна оцінка гемостазу
 • висока інформативність
 • стандартизація отриманих даних шляхом створення загальної бази даних
 • можливість консультування та аналіз отриманих результатів по засобах мережі інтернет
 • компактність, простота і надійність в експлуатації, мала споживана потужність
 • не вимагає спеціальних лабораторних умов та додаткового обладнання; може працювати в операційній, в палаті біля ліжка хворого
 • на одне дослідження потрібна невелика кількість досліджуваного матеріалу (0,5 мл. крові у дорослих, 0.3 мл. крові у дітей).

Висока чутливість, розрахунок показників в режимі реального часу, масштабування будь-яких ділянок кривої, стандартизація дослідження дозволяє застосовувати АРП-01М «Меднорд» для оцінки розладів всіх ланок системи РАСК в клініках різного профілю.

Комплекс АРП-01М «Меднорд» дозволяє значно підвищити якість і оперативність в діагностиці розладів згортання крові, підвищити якість та ефективність профілактики і лікування цих порушень, що є життєво-важливим для людей страждаючих серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, при важких травмах і найрізноманітніших і критичних станах людини.

Доставку, монтаж та технічну підтримку обладнання здійснює штат висококваліфікованих інженерів і вчених. Навчання фахівців проводиться провідними викладачами та практикуючими лікарями на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії в Одеському національному медичному університеті.